•  DSC0078
  • DSC 4569
  • gimn2
  • DSC 4580
  • DSC 4570
  • 2
  •  DSC0069
  •  DSC0047 (2)

Претрага

Правилници и пословници

Оцена корисника:  4 / 5

Звезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда неактивна
 

Овде можете преузети правилнике и пословнике:

Статут школе

Правилник о употреби мобилног телефона и других електронских уређаја

Правилник о систематизацији

Правилник о изменама и допунама Правилника о систематизацији (2018)

Правилник о изменама и допунама Правилника о систематизацији (2023)

Правилник о раду

Правилник о оцењивању ученика у средњем образовању и васпитању

Правилник о правима, обавезама и одговорности ученика

Измене и допуне правилника о васпитној одговорности ученика

Правилник о похваљивању и награђивању ученика

Правилник о дипломама за изузетан успех ученика у средњим школама

Правилник о материјалној одговорности запослених

Правилник о изостанцима

Правилник о изостанцима - измене и допуне

Правилник о организовању и спровођењу испита

Правила понашања

Правила понашања - измене и допуне

Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања

Правилник о уређивању поступка јавне набавке у Гимназији Вук Караџић у Лозници

Пословник о раду школе

Пословник о раду Наставничког већа

Пословник - Савет родитеља

Пословник - Ђачки парламент