Претрага

Правилници и пословници

Оцена корисника:  0 / 5

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна
 

Овде можете преузети правилнике и пословнике:

Статут школе

Правилник о систематизацији

Правилник о раду

Правилник о правима, обавезама и одговорности ученика

Правилник о похваљивању и награђивању ученика

Правилник о материјалној одговорности запослених

Правилник о изостанцима

Правилник о организовању и спровођењу испита

Правила понашања

Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања

Правилник о уређивању поступка јавне набавке у Гимназији Вук Караџић у Лозници

Пословник о раду школе

Пословник о раду Наставничког већа

Пословник - Савет родитеља

Пословник - Ђачки парламент